O nama

Proces proizvodnje PET ambalaže

Kako bi odgovorili na sve potrebe i zahteve kupaca kako kvalitetom tako i kvantitetom, a na tržiste uveli nešto novo i jedinstveno, firma FMB D.O.O svoj mašinski park proširila je savremenijom tehnologijom.

Uvozom opreme iz Italije (SIPA SFL-4) koja je odrađena po strogim kriterijumima budućnosti i povezivanjem iste vazdušnim transportom za ROTACIONU KAROSELNU etiketirku, u mogućnosti smo da svoj dnevni kapacitet proširimo sa 50.000 kom/boca na 250.000 kom/boca, što bi na mesečnom nivou bilo cca 3.000.000 kom/boca. Nova oprema pružila je kupcima bocu dosta većeg kvaliteta, brzu isporuku i dosta povoljnije cene. Još jedna garancija naše poslovnosti je u činjenici da FMB D.O.O uporedo sa osvajanjem novih tehnologija posebnu pažnju posvećuje i stalnom stručnom edukovanju svojih kadrova.

Sam postupak proizvodnje odvija se kroz nekoliko faza gde se kao krajnji proizvod dobija boca sa zalepljenom sedefasto-polipropilenskom etiketom (npr. etiketa Coca-Cole, Hello sokova, Somboled mlekare...) spakovana u vreće, strecovane na paleti i spremne za transport.

PET ambalaža ima neograničen rok trajanja. Nelomljiva je sa zanemarljivim škartom u proizvodnji. Ima ekološke prednosti i odlike. Pogodna je za pakovanje i transport. Od upotrebljenih boca može se reciklažom ponovo dobiti polietilen koji se koristi u građevinskoj i tekstilnoj industriji.

Firma FMB D.O.O sav škart koji nastane u procesu njene proizvodnje reciklira u svom pogonu.

SIPA SFL 4Proces ulaska PET predforme u grejnu zonu mašinePET predforma u grejnoj zoni mašinePET predforma u grejnoj zoni mašinePET predforma u grejnoj zoni mašineProces ulaska PET predforme u alat sa četiri gnjezdaProces ulaska PET predforme u alat sa četiri gnjezdaProces izlaska PET predforme iz alat sa četiri gnjezdaProces izlaska PET predforme iz alat sa četiri gnjezdaProces prenosa boce vazdušnim transportom na mašinu za etiketiranjeProces etiketiranja na rotaciono karuselnoj etiketirciSIPA SFL 4Proces etiketiranja na rotaciono karuselnoj etiketirciProces pakovanja PET amblaže u vrećeProces strecovanja PET ambalažeProces strecovanja PET ambalažeProces strecovanja PET ambalažeOdlaganje gotovog proizvoda u magacin odakle se vrši transportOdlaganje gotovog proizvoda u magacin odakle se vrši transport
Podelite stranu:

Telefon +381 15 710 0813

Copyright 2015. Sva prava zadržana FMB plastic trade